Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2012

brocccoli
11:58
I thought I was dead...
— xagoraphobiax
brocccoli
11:39
Reposted frommeem meem
brocccoli
11:13
dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
— chyba kurwa przegrałem.
Reposted fromappreciation appreciation

March 14 2012

23:50
8365 1c0d 500
Reposted fromlmn lmn viaGoat Goat
23:47
5070 c2f5 500
Reposted fromstraytank straytank viaTamahl Tamahl

February 28 2012

brocccoli
22:48
 " Każdy kto nie lubi czekolady jest złym człowiekiem "
— "Przepis na życie"
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viarysuj rysuj
brocccoli
22:47
brocccoli
22:34
1267 f3db
but sometimes it hurts instead...
Reposted fromsmallcrime smallcrime viarysuj rysuj
22:30
0562 984d
Reposted fromdominik dominik viaTamahl Tamahl
22:26
brocccoli
22:19
Click on window to create circles, to make sound. Press space to to clear
Reposted fromniah22 niah22 viarysuj rysuj
22:06
2541 ff4d
brocccoli
22:05
- Jesteś zła ?
-Nie , ale jest mi przykro .
-Cholera , wolałbym już żebyś była zła .
-Dlaczego ?
-Bo jak jesteś wściekła to jest w Tobie mnóstwo energii , wydajesz sie taka pełna życia , a Twoje oczy wręcz płoną , ale kiedy jesteś smutna , lub gdy jest Ci przykro to jesteś taka wymięta z emocji , nieobecna . Martwa .
— Rozmowa z K .
brocccoli
17:25

this is my human. when human is fussy, i just pet it like this.

as you can see, human is calm.

Source: sandandglass
Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaTamahl Tamahl
brocccoli
17:15
6585 1ec2
so f*cking great :)
Reposted fromiber iber viaTamahl Tamahl
brocccoli
17:07
7638 9377
Reposted fromchristi christi viaTamahl Tamahl
brocccoli
17:04
"Kiedy będziemy mieli dom, przez rok nie będziemy wpuszczali nikogo. Wywiesimy kartkę na drzwiach: "Nie ma nikogo. Wyjechaliśmy na rok".
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
brocccoli
17:04
(...) prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba... trzeba kochać.
— zapożyczone
Reposted fromresort resort viamonday-mornings monday-mornings
brocccoli
17:04
napisz coś, cokolwiek
chcę się uśmiechnąć.
— zamyślenie.
brocccoli
16:59
nienawidzę kiedy fala ambicji rozbija mi się o ścianę lenistwa...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl